Stipendijní program „Arberland-Klinikstudent“

"Společně vytvářet budoucnost"

Chceme podpořit kvalifikované ženy a muže a navázat s nimi dlouhodobou spolupráci v našem regionu a v našich klinikách.

Stipendium bude uděleno studentům všeobecného lékařství, kteří po ukončení studia nastoupí do zaměstnání jako lékaři v našich pobočkách v Zwieselu a / nebo Viechtachu. Našim stipendistům poskytneme lékařské mentory, kteří budou po dobu studia k dispozici jako odborné kontaktní osoby.

Cíle

 • Zajištení nové generace lékařských profesionálů v regionu.
 • Praktická podpora během studia.
 • Jistá pracovní místa pro studující všeobecného lékařství v jedné z inovativních nemocnic se širokou možností dalšího rozvoje.
 • Včasné uvázání držitelů stipendií na klinikách Arberland v regionu.

Stipendium

 • V jednom kalendářním roce nabízíme finanční podporu 2 – 3 studentům maximálně na dobu 12 semestrů.
 • Financování se skládá částečně z vratné zálohy (bezúročné půjčky) a částečně z grantu až do výše 18.000 EUR.
 • Pokud je smlouva splněna, částka za stipendium nemusí být vrácena.
 • Sudent tak může obdržet celkem maximálně 32.400 EUR.

Podmínky

 • Po ukončení studia jste smluvně vázáni na kliniky Arberland po dobu nejméně tří let (asistent lékaře na plný úvazek na „TV-Ärzte / VKA EG I Stufe 1“; 4.694,75 EUR (k červnu 2021)).
 • Během pracovní fáze splácíte předfinancování v měsíčních splátkách 400 EUR.
 • Okolnosti, jako je odchod nebo přerušení studia, jsou upraveny v rámci stipendijní smlouvy.

Způsoby splácení

 • Pokud odejdete během prvního semestru, nevzniká povinnost splácení.
 • Pokud u nás po studiích nezačnete pracovat, musejí být poskytnuté finanční prostředky splaceny v plné výši (jsou možné měsíční splátky).
 • Pokud opustíte kliniku před koncem tříleté smlouvy, bude splatná částečná splátka v závislosti na době trvání smlouvy.
Někteří ze stipendistů na prvním "Klinikstudententag" v Arberland Clinic Viechtach. Kromě možnosti vzájemného poznání a výměny nápadů s budoucím zaměstnavatelem proběhla také poučná přednáška týmového vedoucího lékaře oddělení úrazové chirurgie Dr. Josefa Penzkofera na téma „Co není v učebnici – praktické ukázky z každodenní klinické praxe“ i prohlídka operačního sálu vedoucího lékaře oddělení anestezie a intenzivní medicíny Dr. Günther Schmerbeck na programu.

Požadavky pro možnost získání stipendia

 • Maturanti, kteří chtějí začít studovat lékařství v roce, v němž je stipendium uděleno.
 • Studenti, kteří již lékařství studují.

Dokumenty k žádosti

 • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti
 • Životopis
 • Kopie maturitního vysvědčení (pokud ještě není k dispozici, pak kopii posledních dvou vysvědčení)
 • Pro studenty, kteří jsou již zapsáni: osvědčení o imatrikulaci
 • Doklady o již absolvovaných stážích / praktikách apod. ve zdravotnických zařízeních (pokud jsou již k dispozici)

Lhůta pro podání přihlášek

Podání přihlášek je možné celoročně.

Downloads

Vaše kontaktní osoba

Arberlandkliniken - Stephanie Blüml
Leitung Personal
Arberlandkliniken - Susanne Geier
stv. Leitung Personal
Susanne Geier
Arberlandkliniken - Eva Liebhaber
Mitarbeiterin Personalgewinnung
Eva Liebhaber